PARTNERS

ROMANIA:
ASOCIATIA NATIONALA A PROFESORILOR PENTRU ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ - VIRGIL FLOREA
www.anpeda.tk 

TURKEY:
ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
www.ubed.org.tr

POLAND:
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST
www.glusitv.pl

DENMARK:
Schwung ApS
www.schwung.dk